БИДНИЙ ЗОРИЛТ БОЛ ЧАНАР

Өргөдөл гомдлыг M.Нацагмаа 91113920, №201 тоот өрөөнд байнга авч байна.

Санал асуулга

Та нийгмийн даатгалд даатгуулсан уу?

Даатгуулсан - 83.6%
Даатгуулаагүй - 10.9%
Даатгуулах шаардлаггүй - 2.9%
Шаардлагатай үед даатгуулна - 2.6%

Нийт авсан санал: 311
The voting for this poll has ended
img3
img4
img5

Автомат хариулагч

Говьсүмбэр аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн батлагдсан орон тоо

Албан тушаал

Орон тоо

Нэрс

1

Дарга

1

Б.Аюушжав

2

Ахлах нягтлан бодогч

1

Г.Гүррагчаа

3

Үйл ажиллагааны нягтлан бодогч

1

Ө.Сайнхүү

4

Нэрийн дансны тооцоо, Хяналт шалгалтын байцаагч

1

Ч.Болормаа

5

Орлого, шимтгэлийн байцаагч

1

О.Байгальсайхан

6

Тэтгэврийн байцаагч

1

Д.Цогюнгэрэн

7

Сайн дурын даатгал, тэтгэмжийн байцаагч

1

Г.Даваадорж

8

Сургалт сурталчилгаа, нэг цîнхны үйлчилгээ хаðиуцсан байцаагч

1

Э.Ганбаатар

9

 

1

 

10

Сангийн нягтлан эрүүл мэндийн орлогын байцаагч

1

Д.Гантуяа

11

Бичиг хэрэг, аðхив, хөрөнгө хариуцсан ажилтан

1

Т.Нацагмаа

12

Жолооч

1

Д.Нацагдорж

13

Үйлчлэгч

1

Ч.Хатантөмөр

14

Гэрээт ажилтан

4

Н.Батжаргал

Ч.Чулуунбат

Г.Баттулга

15

Сумын нийгмийн даатгалын байцаагч

1

Д.Золзаяа

 

Нийт орон тоо

       17

eruulmendshalgah

ajilsanjilshalgah

Youtube

Холбоо барих